Denna förändring i konsumenternas preferenser har fått lyxvarumärken att ompröva sina traditionella affärsmodeller och anamma hållbarhet som ett kärnvärde.

Under temat "Reinventing Luxury: Sustainability and Modern Luxury" kommer våra talare att diskutera dessa grundläggande frågor. De är erkända för sina bidrag till lyxvärlden och kommer att ta upp begreppet lyx som i allt högre grad omdefinieras av etiska överväganden och miljömedvetenhet.

Panel:
- Modererad av Vera Herédia Colaço, biträdande professor (adjungerad) och forskare vid Católica-Lisbon School of Business and Economics
- António Paraíso, marknadsföringskonsult
- Francisco Carvalheira, generalsekreterare för Laurel - Associação Portuguesa de Marcas de Luxo e Excelência
- Patricia de Melo e Liz, VD på Savills Portugal

Du är välkommen att delta i detta avslappnade, informella samtal om hur lyxvarumärken har anpassat sig och vunnit nya konsumenter genom att använda mer hållbara metoder i linje med marknadsförändringarna.

Ett unikt tillfälle för medlemmar och vänner till kammaren samt branschentusiaster och yrkesverksamma, att utforska nya trender och utmaningar i samband med lyx och miljöansvar.

Information om evenemanget:

18 april 2024 | 12h30 - 15h00

InterContinental Lisbon
R. Castilho 149, 1099-034 Lisboa

Registrera dig här.

Medlemspris: 48€ + IVA
Icke-medlemspris: 60€ + IVA
Bord med 8 personer endast för medlemmar: 360€ + IVA