National Union of Civil Aviation Workers(Sintac) har varslat om strejk för övertidsarbete mellan den 28 mars och 30 juli för att kräva utbetalning av de avtalade löneökningarna.

"Varför har alla anställda redan fått de löneökningar de har rätt till, förutom markpersonalen? Vi accepterar inte ursäkter i kombination med brist på kompetens eller intern kapacitet att genomföra de avtalade/förhandlade löneökningarna och vi kräver åtminstone att marslönen nu kommer med en karriärreglering på +6% respektive +10% av grundlönen", påpekade Sintac i ett uttalande.

Facket anklagar TAP för diskriminering mellan "första och andra klassens arbetare" och har därför beslutat att "varsla om strejk för allt övertidsarbete från den 28 mars 2024 till den 30 juli".