I ett uttalande informerar det portugisiska lufttrafikföretaget att denna vinst representerar en ökning jämfört med föregående år, då nettovinsten var 65,3 miljoner euro.

I uttalandet citeras den verkställande direktören, Luís Rodrigues, som anser att "de goda resultaten under 2023 bekräftar den återhämtningsväg som TAP har tagit under de senaste åren".