Medan rapporten noterade en ökning av vänlighet sedan pandemin, registrerade den också en nedgång i lycka bland unga människor i väst.

Toppen av indexet dominerades av skandinaviska länder, med Danmark och Island bakom Finland. Storbritannien och USA rankades på 20:e respektive 23:e plats.