I mars 2024 tillkännagav president Biden de hittills strängaste utsläppsgränserna för bilar i landet i ett försök att öka användningen av elfordon (EV).

Enligt Environmental Protection Agency kommer förordningen att förhindra att 7 miljarder ton CO2 kommer ut i atmosfären under 30 år.

Åtgärderna omfattar ett mål om att 56 % av alla nya fordon som säljs i USA ska vara eldrivna år 2032. Elbilar har inga avgasutsläpp men har ett stort ekologiskt fotavtryck på grund av de värdefulla mineraler som används i batterierna.