Rika kreditorländer, inklusive USA, Storbritannien och Ryssland, annullerade mer än 2 miljarder dollar i skuld. Landets finansminister, Bihi Eged, sade att skuldlättnaden skulle "göra det möjligt för vår regering att skapa finanspolitiskt utrymme för grundläggande offentliga tjänster".

Kristalina Georgieva, verkställande direktör för Internationella valutafonden, sade att genombrottet var ett "stort steg mot ekonomisk utveckling och fattigdomsminskning" för Somalia.