Trots denna återhämtning från år till år ligger den fångade fisken fortfarande under de värden som registrerades 2021, som uppgick till 124 000 ton . Mellan januari och december 2023 var det genomsnittliga värdet på såld fisk cirka 2,27 euro per kilo, ett värde som var lägre än föregående år.