Detta gäller även för par eller delägare, så länge en av köparna är högst 35 år gammal och den andra inte är över 40 år.

Dessa ändringar av reglerna för skatteförmåner kommer att vara ett av de ämnen som diskuteras vid tisdagens verkställande möte som äger rum i Sé församlingsråd, som en del av den kommunala decentraliseringsprocessen. Med denna åtgärd vill kommunen, som leds av socialdemokraten Ricardo Rio, stödja unga invånare i kommunen att köpa sin egen bostad.

De som ansöker om denna förmån får dock inte äga någon annan stadsbyggnad eller autonom enhet avsedd för bostäder i kommunen. Och en återbetalning på 25% av IMT kommer att beviljas så länge anskaffningsvärdet inte överstiger de fastställda typologigränserna: T1 - 200 tusen euro, T2 - 250 tusen euro och T3 - 300 tusen euro.

"Efter att ha erkänt rätten till stöd kommer Bragas kommunfullmäktige att ersätta 25% av den betalda skatten, med avdrag för värdet av de kostnader som uppstått för skattemyndighetens avveckling och insamling av denna skatt", förklarar kommunen i ett uttalande.

Kommunen kommer också att bidra med 50% av kostnaden för bygg-/ombyggnadsprojektet, upp till ett maximalt belopp på 1.000 euro, så länge projektet uteslutande är avsett för eget och permanent boende i kommunen Braga.