I ett meddelande på sin officiella sida klargjorde Portos kommunfullmäktige att multisportlagen i grundskolorna i Viso, António Nobre, Pêro Vaz de Caminha, Areosa, Manoel Oliveira och Leonardo Coimbra håller på att uppgraderas.

Upprustningen, som utförs av det kommunala bolaget GO Porto, tillgodoser de "specifika behoven hos varje skola, men även hos invånare, klubbar och lokala föreningar", inom ramen för den federerade idrotten.

Arbetet omfattar målning av idrottslinjer, golvinstallationer utomhus, installation av basketbord, mål som är lämpliga för sport, nätstängsel och tillträdesgrindar.

"Det finns också specifika situationer för varje plats", säger kommunen.

På grundskolorna António Nobre och Leonardo Coimbra planeras två golv att installeras på idrottsanläggningarna (ett syntetiskt och det andra tillverkat av akrylharts).

I skolorna Areosa och Manoel Oliveira kommer tre planer att installeras (en för handboll och två för basket), och i skolan Viso en plan på ett modulärt PVC-golv.

Upprustningen av dessa idrottsanläggningar har en genomförandetid på 180 dagar och kommunen räknar med att arbetet ska vara slutfört i tid till nästa läsårs början.