Mängden vatten som lagras i Barlaventos avrinningsområde ökade till 20,8% den 31 mars, dubbelt så mycket som registrerades i februari, men förblev den med minst vatten i Portugal.

Enligt uppgifter från det nationella informationssystemet för vattenresurser(SNIRH) ökade den lagrade volymen i mars i nio avrinningsområden och minskade i tre.

Trots ökningen under den senaste månaden var mängden vatten som lagrades i Barlavento-bassängen långt ifrån genomsnittet, som är 74,1%. I februari låg denna bassäng på 12,5% av sin kapacitet och i januari låg den på 9,4%.

I slutet av februari befann sig hela Algarveregionen i en situation med svag meteorologisk torka.

Lagringen i mars 2024 per avrinningsområde är högre än genomsnittet för samma månad (referensperiod 1990/91 till 2022/23), med undantag för Ave (69,9 %), Mira (40,3 %), Ribeiras do Algarve (Barlavento 20,8 %) och Arade (40,9 %).

Den sista dagen i mars var det bassängerna Tagus, Cávado och Guadiana som hade den största vattenvolymen, med 95,4%, 93,8% respektive 91,4%.

Enligt SNIRH hade 38 av de 60 övervakade reservoarerna en vattentillgång på mer än 80% av den totala volymen i slutet av mars, och fyra hade en vattentillgång på mindre än 40%.

Varje avrinningsområde kan motsvara mer än en reservoar.