Nästa upplaga av bokmässan i Lissabon(FLL), som äger rum mellan den 29 maj och den 16 juni, har 10 fler utställare än tidigare år och förväntas nå sin gräns trots den ständiga efterfrågan på fler deltagare. Pedro Sobral, ordförande för den portugisiska förläggar- och bokhandlarföreningen(APEL), förklarade att "det finns många nya deltagare som vill delta, både nationella och internationella".

FLL:s enorma triumf under de senaste åren har gjort att den har nått sin gräns när det gäller fysisk tillväxt. Som Pedro Sobral har nämnt, "Idag lider vi av framgången för själva mässan". Han tillade: "Vi beslutade på APEL att denna park med 350 paviljonger, som kommer att avslutas med ytterligare 10, är tillräcklig. Det är en mycket stor ekonomisk börda och vi vill inte lämna över en komplicerad börda till nästa ledning och dessutom är utrymmet komplext att förvalta", förklarade han.

För att uppnå detta mål samarbetade APEL med Access Lab, en portugisisk organisation som arbetar med tillgänglighetsfrågor och försvarar de kulturella rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, för att göra mässan "mycket mer tillgänglig". Som Pedro Sobral har förklarat "Vi har förbättrat oss, vi började med hållbarhetsfrågan, som vann tydligt förra året. I år fokuserade vi mycket på tillgänglighet eftersom vi fick mycket input från olika föreningar som föreslog förbättringar av tillgängligheten, oavsett om det gällde personer med motoriska funktionshinder eller blinda personer."