Enligt finansportalen hade 494 066 deklarationer lämnats in under de första 24 timmarna, majoriteten (408 857) från skattebetalare som förra året endast hade inkomst från beroende anställning (kategori A) och/eller pension (kategori H).

Deklarationer från skattebetalare med andra typer av inkomster uppgick till cirka 85 000.

Det bör noteras att i båda fallen inkluderar siffrorna de cirka 40 tusen deklarationer som redan hade lämnats in i år och som avser ersättningsdeklarationer eller första leveranser av inkomster som hänför sig till tidigare år - därför integreras inte den nuvarande IRS-kampanjen.

Under förra årets kampanj avräknades cirka 6 miljoner IRS-deklarationer, av vilka 32,7% lämnades in via det automatiska IRS-systemet och 67,3% manuellt.

Tidsfristen för att lämna in den årliga IRS-deklarationen löper ut den 30 juni, och enligt lag måste uppgörelser vara klara senast den 31 juli och återbetalningar utbetalda senast den 31 augusti. I slutet av augusti löper också tidsfristen ut för skattebetalare som inte gjort källskatteavdrag eller gjort det med ett otillräckligt belopp, att betala den skatt som fastställts av skatte- och tullmyndigheten (AT).


Relaterad artikel: