"Arbetslösheten uppgick till 6.7%, 0.1 procentenheter högre än föregående månad och tre månader tidigare, men 0.2 procentenheter lägre än samma månad 2023", tillägger han. INE i "Månatliga uppskattningar av sysselsättning och arbetslöshet" för februari.

Den månaden fanns det 359 400 arbetslösa, 2,1% mer än i januari och 3,2% i förhållande till tre månader tidigare och 1,1% lägre än i januari 2023.