Statistik visar att det finns mer än 6,7 miljoner registrerade organdonatorer i hela landet. Det har förekommit mer än 51 000 fall av postum organdonation och mer än 158 000 donerade organ, vilket har räddat livet på 150 000 människor.

Credits: Unsplash; Författare: Stephen Andrews;

För att föra vidare organdonatorernas anda av altruism i hela samhället har mer än 220 minnesplatser inrättats i hela landet

.