För att undkomma kejsarens uppmärksamhet lämnade hon hovet och gick i kloster i Alexandria.

Credits: PA; Författare: PA;

När Justinianus hustru Theodora dog sökte kejsaren upp henne igen, varpå hon flydde till öknen och träffade abbot Daniel, som lät henne klä sig som munk och leva som eremit i sin gemenskap, där hon levde ett ensamt liv med ständig bön och stränghet fram till sin död tjugoåtta år senare.