Efter att ha läst beslutet, i Strasbourg (Frankrike), beslutade Europadomstolen att målet inte kunde tas upp till prövning med hänsyn till de nämnda ländernas extraterritoriella jurisdiktion.

Domstolen slog också fast att de sökande inte hade uttömt alla rättsmedel de hade i Portugal innan de överklagade till detta europeiska organ.

Relaterad artikel: