Enligt uppgifter som skickats till Lusa-byrån ägde de sju stängningarna rum under månaderna december 2023, januari, februari och mars 2024, med den sista månaden som den med det högsta antalet.

"Under den angivna perioden fanns det sju brådskande stängningar: två i december, en i januari och fyra i mars", säger ISS.

Enligt socialförsäkringsinstitutet sker en brådskande stängning "när det finns en överhängande fara för användarnas liv".

Utöver dessa sju äldreboenden (ERPI), mer kända som ålderdomshem, beordrade ISS administrativ stängning av ytterligare 36 anläggningar, av skäl som rörde "bristande villkor för installation, drift, säkerhet, hälsa, hygien och komfort, vilket äventyrar användarnas rättigheter och deras välbefinnande".

Totalt stängdes 43 vårdhem, de flesta (21) i december förra året, därefter registrerades fyra stängningar i januari 2024, nio i februari och samma antal i mars.

Dessa stängningar följde på 246 inspektioner, varav mer än hälften (128) genomfördes i december.

I januari minskade antalet inspektioner till 21, för att månaden därpå öka till 40 och i mars till 54 inspektioner.

ISS anger vidare att dessa inspektioner ledde till att 94 hem utan tillstånd upptäcktes och att dessa hem stängdes.