Enligt den förordning som idag publicerades i Diário da República(DR), ska den förväntade avgiften "betalas i utbyte mot att man tar del av en rad aktiviteter och investeringar som främjas av kommunen Amarante, relaterade till turistverksamhet".

Enligt publikationen är värdet på den kommunala turistskatten två euro per natt, mellan 1 april och 30 september, och en euro per natt, mellan 1 oktober och 31 mars.

Skatten tillämpas på personer som är 16 år eller äldre, "oavsett deras bostadsort", upp till maximalt tre på varandra följande övernattningar per person.

Förordningen definierar också flera undantag, nämligen vistelser som motiveras av en vederbörligen styrkt medicinsk handling och för personer med funktionshinder, med en oförmåga som är lika med eller större än 60%.

Medborgare som "på grund av konflikt och fördrivits från sina ursprungsländer tillfälligt vistas i Portugal kommer också att undantas, så länge detta vederbörligen bevisas av de myndigheter som ansvarar för denna asylansökan".

Uppbörden av turistskatten godkändes av de två krafterna med platser i kommunstyrelsen (PSD/CDS-PP och PS).