"I Portugal ligger värdet på genomsnittslönen mycket nära värdet på minimilönen och det finns få incitament för produktivitet. Att höja den nationella minimilönen till 1 000 euro 2028 är därför ett mål för regeringen".

Luís Montenegros team lovar också att "främja villkoren för att upprätthålla ökningen av genomsnittslönen till 1 750 euro 2030, baserat på produktivitetsvinster och social dialog".