Regeringen kommer att "främja en rigorös bedömning av SEF:s utplåning och dess integrering i andra tjänster, nämligen att identifiera och korrigera rättsliga avvikelser, operativa misslyckanden och områden med kompetenskonflikter", enligt programmet för den XXIV:e konstitutionella regeringen som idag överlämnades till republikens församling.

Regeringen föreslår också att "utvärdera omstruktureringen av byrån för integration, migration och asyl(AIMA), i syfte att korrigera juridiska, operativa och kompetenskonfliktsbrister".

Den tidigare socialistiska regeringen avslutade SEF, som upphörde den 29 oktober 2022, och överförde säkerhetstjänstens polisiära befogenheter till PSP, GNR och PJ, medan funktionerna i administrativa frågor som rör invandrare till den nya byrån och för Institute of Registries and Notaries (IRN), och samordningsenheten för gränser och utlänningar skapades också, som verkar under ledning av generalsekreteraren för det interna säkerhetssystemet.

Byrån för integration, migration och asyl (AIMA), som arbetar med regularisering och integration av invandrare i Portugal, tog också över befogenheterna från den nedlagda högkommissionen för migration