Enligt National Road Safety Authority(ANSR), Public Security Police(PSP) och National Republican Guard(GNR) kontrollerades 4,5 miljoner personer personligen mellan den 5 och 11 april, och säkerhetsstyrkorna upptäckte 29 532 överträdelser.

Under kampanjveckan inträffade 2.543 olyckor med sex dödsfall, 47 allvarliga skador och 750 lindriga skador som följd.

Jämfört med samma period 2023 inträffade 44 färre olyckor, 10 färre dödsfall, 9 färre allvarliga skador och 54 färre lindriga skador.

Enligt rapporten var de sex dödsoffren, fyra män och två kvinnor, mellan 46 och 75 år gamla.

Olyckor med dödlig utgång inträffade i distrikten Bragança, Porto (två), Castelo Branco och Lissabon.

Som en del av den nationella kampanjen, som syftade till att uppmärksamma förare och passagerare på vikten av att alltid använda säkerhetsanordningar på rätt sätt, genomförde säkerhetsstyrkorna fem medvetandehöjande åtgärder med 671 förare och passagerare.

Detta var den fjärde av 12 medvetandehöjande kampanjer som planerats inom ramen för den nationella inspektionsplanen för 2024 (PNF).

Ytterligare åtta kampanjer kommer att genomföras fram till slutet av året, en per månad, med medvetandehöjande åtgärder och inspektioner.