Okända skulder, bedrägerier och oskäliga avgifter är de främsta orsakerna till klagomål från konsumenter. CGD, Universo Card och MB WAY är bland de mest utsatta. Det är dock Banco de Portugal som står för den största ökningen av antalet klagomål, en ökning med 80 % jämfört med föregående år, och 47,4 % av klagomålen motiveras med påståenden om bedrägeri.

Portugisiska konsumenter registrerade 1 805 klagomål till banken på Portal da Queixa under årets första kvartal, en ökning med nästan 20% jämfört med samma period 2023, då 1 519 klagomål observerades.

Bland de främsta orsakerna till klagomål sticker okänd skuld ut och står för 32,6% av incidenterna. Konsumenter hänvisar till belopp som debiterats felaktigt, utan användarens vetskap. Den näst mest rapporterade orsaken är bedrägeri (13,4 %), där konsumenter rapporterar att de har utsatts för kreditkorts- eller kontobedrägeri.

Orsaken till 10,9 % av klagomålen är att avgifter eller tariffer tagits ut på felaktiga grunder. Redan 5 % av klagomålen handlar om problem med återbetalning, dvs. återbetalning av debiterade belopp.

Med en vikt på 4,5 % av den totala volymen under det första kvartalet finns orsaken: att avbryta ett kort eller en tjänst, där konsumenterna påpekar svårigheten att avbryta ett kort eller tjänster kopplade till kontot, till exempel försäkringar och lån.

Enligt de analyserade uppgifterna visade det sig att Caixa Geral de Depósitos var den bankenhet som registrerade flest klagomål under det första kvartalet: 27,8 % i kategorin banker. Banco de Portugal och ActivoBank följer därefter med 10,9 % respektive 10,6 %.

I kategorin kreditkort hamnar Universo-kortet på första plats med 78,3 % av klagomålen. WiZink-kortet var föremål för 21,5 % av klagomålen och El Corte Inglés-kortet samlade in 0,2 %.

När det gäller kategorin Fintech, Electronic Payment Solutions + Digital Banks and Financial Apps, visar analysen att Top 3 är de företag som fått flest klagomål: MB WAY (30,8 %), Hipay (22,3 %) och Moey (11,5 %).

Enligt analysen från Portal da Queixa var den enhet som såg den största ökningen av antalet klagomål Banco de Portugal, som såg en ökning av antalet klagomål med cirka 80%. Det konstaterades också att anklagelser om bedrägeri var det mest citerade skälet i år, vilket genererade 47,4% av klagomålen relaterade till tillsynsmyndigheten.