"I mars 2024 landade 146 079 passagerare på Azorernas flygplatser, en ökning med 11,6 procent jämfört med samma period förra året", står det i rapporten om passagerarrörelser för mars månad som publicerades på SREA:s webbplats.

Under årets första kvartal steg mer än 369.000 passagerare i land i regionen, en ökning med 7,4 procent jämfört med samma period förra året.

Med undantag för Faial, som såg en minskning med 4,9 procent av antalet ankomster till sina flygplatser, visade ön en "positiv månadsförändring jämfört med föregående år" i mars.

Pico var den ö som ökade mest i antalet ankomster till sina flygplatser (52,6 procent), följt av Flores (43,6 procent), Graciosa (24,1 procent) och Terceira (17,6 procent).

Med hänsyn till den ackumulerade siffran för första kvartalet var det bara Corvo som visade en negativ förändring på 4,5 procent jämfört med föregående år.

De öar där de största ökningarna skedde var Pico (17,6 procent), Santa Maria (14,4 procent) och Flores (12,7 procent).

Det största antalet passagerare som landsteg i mars (70.259) hade sitt ursprung i andra regioner i Portugal (Portugals fastland och Madeira), men denna typ av passagerare ökade minst jämfört med året innan (2,9 procent).

Passagerare som reser från utlandet (15.220) ökade med 53,5 procent, medan passagerare som stiger av från flygningar mellan öarna (60.600) ökade med 14,9 procent.

Antalet påstigande passagerare i mars uppgick till 143 312, en ökning med 13,1 procent jämfört med föregående år.

När det gäller typ av flygning var det 68 358 passagerare som steg ombord på flygningar till fastlandet och Madeira (upp 6,1 procent), 60 524 passagerare som steg ombord på flygningar mellan öarna (upp 14,3 procent) och 14 430 passagerare som steg ombord på internationella flygningar (upp 54,1 procent).