De våta tropikerna täcker ynka 0,3 procent av Australiens yta, men här finns fler arter än på någon annan plats i världen.

Krediter: Getty Images; Författare: Adrian Nydegger;

Gemenskapens insatser förlitade sig på statlig miljöfinansiering och fokuserade på att plantera täta bestånd av inhemska plantor.