De fann att personer som fick medicinering eller psykoterapi för ångest eller depression var 75 procent mindre benägna att behöva en annan sjukhusvistelse och 74 procent mindre benägna att behöva besöka akutmottagningen.

Credits: Unsplash; Författare: kelly-sikkema;

Forskarna föreslog att screening av psykisk hälsa skulle vara standardpraxis för patienter med hjärtsjukdomar

.