Efter 63 år kommer brev mellan norra och södra Tyskland, på sträckorna Stuttgart-Berlin, Hannover-München och Hannover-Stuttgart att transporteras på väg.

Credits: Bild från leverantör; Författare: @aaronburden;

Denna nya åtgärd kommer att göra det möjligt för företaget att minska transportrelaterade koldioxidutsläpp på rutterna med över 80 procent.