"Om prognoserna för nästa vecka bekräftas kommer det genomsnittliga priset på diesel att vara 1,624 euro/liter medan priset på 95-bensin kommer att vara 1,802 euro/liter", uppskattar ACP.

ACP noterar också att "dessa prognoser är baserade på antagandet att de extraordinära skattesänkningar som regeringen tillämpar för att mildra prisökningarna bibehålls".