I början av den förberedande debatten inför Europeiska rådets extra möte, som kommer att äga rum den 17 och 18 april, och som blir det första där han deltar som premiärminister, hade Luís Montenegro vid sin sida stats- och utrikesminister Paulo Rangel, ministern för parlamentsfrågor Pedro Duarte och statssekreteraren för Europafrågor Inês Domingos.

"I denna första förberedande debatt inför Europeiska rådets möte under den nuvarande mandatperioden börjar jag med att säga att regeringen kommer att fortsätta Portugals fasta engagemang för Europeiska unionens värderingar och för att stärka det europeiska projektet eftersom detta är det bästa sättet att skydda det nationella intresset och portugisernas välbefinnande", sade Montenegro.

Premiärministern lovade också att regeringens åtagande om en "mycket intensiv kampanj för att öka medvetenheten bland portugiserna om att delta i valet till Europaparlamentet", som kommer att äga rum i Portugal den 9 juni.