Enligt den genomförbarhetsanalys av Alta Velocidade som genomförts av konsultföretaget KPMG, kommer verksamheten att generera cirka 6,2 miljarder euro under de 30 år som koncessionen gäller, baserat på de scenarier som presenterats av IP: 52 dagliga tjänster, 8 miljoner passagerare per år och en beläggningsgrad på 80%.

Konsulten anger att den största kostnaden för driften, cirka 40%, kommer att vara betalningen av avgiften för användning av järnvägsinfrastruktur (TUI), som IP definierade som 10 euro per tåg per kilometer höghastighetståg när den för närvarande är cirka 2 euro. Ett belopp som gör det möjligt för det offentliga företaget att betala 15 % av investeringskostnaden för den nya linjen.