Metropolitano de Lisboa meddelade att man under det första kvartalet i år "registrerade 41,4 miljoner passagerare, siffror som översteg samma period 2019 (före pandemin) med cirka 1,2 miljoner", vilket motsvarar "en ökning av efterfrågan med 2,9% jämfört med samma period".

Värdena för de tre första månaderna i år motsvarar också "en ökning med 2,3% jämfört med samma period 2023".

"Dessa uppgifter visar en tydlig ökning av efterfrågan och en tendens mot en tydlig återhämtning och en gradvis återgång till normala prepandemiska nivåer" av Covid-19, tillade det offentliga företaget.

År 2023, enligt uppgifter från Metropolitano de Lisboa, registrerade transportören "161,8 miljoner passagerare, en ökning med 28,1 miljoner, vilket motsvarar en ökning av efterfrågan med 21,1% jämfört med 2022, men med en minskning av efterfrågan med 11,9 miljoner passagerare jämfört med 2019".

"Den positiva trend som observerats under de senaste två åren återspeglar ett scenario för återhämtning efter de utmaningar som pandemin medförde, en utveckling som representerar en progressiv återgång till normal efterfrågan på tunnelbanans transporttjänst", avslutade noten.