Information om projektet, "Hydroelectric Development of José Maria de Oriol II", som skickats av de spanska myndigheterna, finns tillgänglig för konsultation under 30 arbetsdagar, fram till den 28 maj, på "Participate portal", uppger APA i ett uttalande.

Som en del av processen kommer "alla åsikter och förslag som presenteras skriftligen att beaktas och uppskattas, så länge de är specifikt relaterade till det projekt som utvärderas".

I uttalandet säger APA att man var medveten om projektet, "och med tanke på att det sannolikt skulle kunna orsaka betydande miljöpåverkan i Portugal", meddelade Spanien om Portugals intresse av att delta i respektive förfarande för miljökonsekvensbedömning (EIA).

Som svar och inom ramen för "handlingsprotokollet mellan regeringen i Republiken Portugal och regeringen i Konungariket Spanien om tillämpningen av miljöbedömningar av planer, program och projekt med gränsöverskridande effekter", skickade de spanska myndigheterna dokumentation om de potentiella effekterna av det gränsöverskridande projektet.

Projektet avser ett nytt reversibelt vattenkraftverk som skall byggas i kommunen Alcántara, provinsen Cáceres, och som utnyttjar de befintliga reservoarerna Cedillo och Alcántara II.

Den nya anläggningen, som det spanska företaget Iberdrola ansvarar för, "kommer inte att påverka hanteringen av den nettovolym vatten som släpps ut nedströms Cedillo", anges det i den dokumentation som tillhandahållits.

De studier av miljöpåverkan som gjorts tillgängliga visar att det nya projektet "kommer att ge en måttlig miljöpåverkan", och att effekterna på Natura 2000-nätverket kan minimeras.

Cedillo-dammen ligger vid gränsen till Portugal och med tanke på hur gränsen mellan de två länderna är definierad ligger Alcántara-dammen också mycket nära. Mellan de två länderna ligger den internationella naturparken Tejo.

I den dokumentation som skickades för offentligt samråd anges att när det gäller gränsöverskridande påverkan "upptäcktes en potentiell påverkan på livsmiljöer av gemenskapsintresse (HIC) som finns vid Cedillo-reservoarens stränder, till följd av sänkningen av reservoarens nivå till nivå 100 under genomförandet av arbetena" (fem månader under den externa utgrävningen och byggandet av kofferdammar för installation av lägre vattenintag, och ytterligare fem månader under borttagningen av kofferdammar och rengöring av botten, under icke sammanhängande år).

Det föreslogs att man skulle utveckla återplantering av skog motsvarande de påverkade ytorna i områden där åtkomst med mekaniska medel är genomförbar.

Vattenkraftverken José Mª de Oriol och Cedillo finns redan i reservoarerna Alcántara II och Cedillo.

Den nya anläggningen genererar totalt 440 MW installerad effekt och minskar utsläppen av uppskattningsvis 355 000 ton koldioxid per år, enligt dokumenten, vilket innebär att 3 600 direkta och indirekta arbetstillfällen skapas.