Skattebetalarna har redan lämnat in mer än två miljoner IRS-deklarationer, enligt uppgifter från finansportalen. Efter justeringar av retentionstabellen kommer återbetalningarna att vara mindre än vanligt och om det belopp som ska erhållas är mindre än tio euro kommer det inte att betalas ut.

De uppgifter som finns tillgängliga på finansportalen indikerar att totalt 2 065 048 IRS-deklarationer redan har levererats till skatte- och tullmyndigheten(AT). Av dessa har 1.622.610 lämnats av skattskyldiga med inkomst av tjänst eller pension och resterande avser andra typer av inkomster, enligt en rapport från ECO.

Källskattetabellerna har justerats så att det innehållna skattebeloppet ligger nära det som faktiskt ska betalas. På grund av dessa förändringar kommer återbetalningen (om du är berättigad till en sådan) att bli lägre.

Skatteverket anger också att "det inte finns någon plats för återbetalning när det belopp som ska återbetalas är mindre än 10 euro på grund av likvidation, även om ytterligare, reform eller återkallelse av likvidation". Om den återbetalning du hade rätt till faller under denna gräns kommer du alltså inte att få den.

Årets IRS-kampanj, som avser 2023 års inkomster, startade den 1 april och pågår till den 30 juni.

Relaterade artiklar: