I "World Economic Outlook" (WEO), som publiceras som en del av Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens vårmöten, pekar institutionen som leds av Kristalina Georgieva på en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 1,7 % i år och 2,1 % 2025.

Denna prognos innebär, jämfört med den rapport som offentliggjordes i oktober förra året, en upprevidering med 0,2 procentenheter (p.p.) för 2024 och en nedskärning med 0,1 p.p. för 2025.