Denna minskning är relaterad till det faktum att skattebetalarna betalade mindre pengar till staten under det senaste året: "Skattebetalarna under hela 2023 hade mer pengar i fickorna och betalade mindre till den portugisiska staten, vilket är positivt. Naturligtvis är idealet för källskatt att de är nästan lika med den IRS som betalas i slutet", förklarade Paula Franco, i uttalanden till RTP.

När det gäller de förändringar som planeras för detta år - som kommer att diskuteras i parlamentet - sade presidenten att det är nödvändigt att "vänta till fredag" för att "se vad det slutliga förslaget till avgifter är och i vilka nivåer det förändras".

De första återbetalningarna från IRS började nå skattebetalarnas konton i början av denna vecka, vid en tidpunkt då mer än två miljoner deklarationer redan hade lämnats in.