I syfte att bidra till att minska koldioxidutsläppen i staden möjliggjorde projektet installation av 5 200 kvadratmeter solcellsmoduler i 29 anläggningar, inklusive 25 skolor, den kommunala polisen, Sapadores brandkårs kaserner, Oficinas do Carvalhido och den kommunala förskolan.

De 5 200 kvadratmeter installerade solcellspanelerna producerar redan energi, säger kommunen och noterar att dessa moduler motsvarar "tre Ferreira Borges-marknader".

Investeringen i utbildningsinstitutioner syftar också till att öka medvetenheten bland ungdomar om hållbarhet och vikten av att använda förnybara energikällor, med ett initiativ som planeras att genomföras i de 25 grundskolor som omfattas av Porto Solar.

"Syftet är att ge barnen deras första kontakt med förnybar energi, på ett enkelt och roligt sätt", säger kommunen och förklarar att vid ingången till varje skola kommer skärmar att installeras där det blir möjligt att i realtid observera energiförbrukningen och produktionsvärdena för respektive institution.

År 2022 lanserade Portos kommunfullmäktige "Porto Climate Pact", ett initiativ som syftar till att uppnå koldioxidneutralitet senast 2030, genom lanseringen av flera projekt och åtgärder inom de mest skilda områden, såsom energi, stadsrehabilitering och rörlighet. I början av april hade initiativet 235 prenumeranter.