Baserat på de slutliga resultaten från 2022 som beräknats av Eurostat, understryker den portugisiska föreningen för skor, komponenter, läderartiklar och deras substitut(APICCAPS) att under det senaste decenniet ökade skoproduktionen i Portugal med 14,4% (från 74 till 85 miljoner par), vilket kan jämföras med en 14% nedgång (från 97 till 83 miljoner) i den spanska industrin.

"Endast Italien är bättre, även om det år efter år tappar mark till Portugal", betonar föreningen i ett uttalande och beskriver att "den italienska industrin tog ett steg tillbaka" och minskade med 18,6% sedan 2012, till 162 miljoner par som producerades 2022, "långt ifrån de 199 miljoner ett decennium tidigare".

Föreningen betonar att "i praktiska termer är det bara Portugal i Europa som har ökat skoproduktionen".

Som ett resultat ökade Portugals andel av den europeiska produktionen med 34,3% och uppgår nu till 17,1% av den totala produktionen.

Enligt uppgifter från APICCAPS är för närvarande 6 381 skoföretag registrerade i Italien (en minskning med 25,8 % på tio år), 2 808 i Spanien (en minskning med 16,1 % sedan 2012) och 2 428 i Portugal (en minskning med 5 %).

De tre länderna står tillsammans för praktiskt taget 70 % av den europeiska skoproduktionen.