"Fartygsregistreringen har fyrdubblats sedan 2014", säger Miguel Albuquerque till journalister i samband med det årliga seminariet för European Community Association of Ship Brokers and Agents(ECASBA), som äger rum på Gare Marítimo do Porto do Funchal.

Enligt Miguel Albuquerque var 232 fartyg registrerade i MAR 2014, och för närvarande är antalet 902.

Dessa siffror, framhöll han, har också "återspeglats i siffrorna för Madeira International Business Center", som representerar cirka 4 000 direkta kvalificerade arbetstillfällen 2022, en ökning med 17,6% jämfört med föregående år.

"Under 2023 ökade också antalet arbetstillfällen och antalet företag, för närvarande har vi 2 643 registrerade enheter", uppgav han.

Enligt Madeiras regeringschef (PSD/CDS-PP) "ökade även antalet registrerade fartyg, och i den industriella frizonen ökade antalet företag och internationella tjänster".

"Alla sektorer har vuxit", betonade han och ansåg att dessa uppgifter visar att "Madeira uppfyller behovet av att diversifiera ekonomin" i regionen, vilket innebär "trovärdighet, förtroende, säkerhet och konkurrenskraft".

Trots att Madeira registrerar en ökning av kryssningstrafiken medgav Miguel Albuquerque att projektet med att bygga ut hamnen i Funchal har skjutits upp, eftersom man prioriterar byggandet av Madeiras nya sjukhus och bostäder.

"Det är inte en prioritet och vi har inte kapacitet att starta två storskaliga arbeten", hävdade han, även om han erkände att det är ett projekt som måste övervägas i framtiden.