I ett uttalande på sin officiella webbplats förklarade centralbanken att detta bedrägeri utförs med hjälp av skadlig kod som tidigare installerats på datorn hos den person som gör en överföring via onlinebank, genom vilken "en tredje part ändrar IBAN för mottagarens betalkonto vid tidpunkten för överföringen."

Bank of Portugal förklarade att om skärmen blir statisk eller ett uppdateringsmeddelande visas under en överföring, följt av en tillfällig blockering, kan det vara ett försök till bedrägeri.