Medan den internationella efterfrågan på lyxbostäder i Portugal från Storbritannien ökade jämfört med samma period förra året (+0,8 p.p.), minskade intresset från USA (-4 p.p.). Det är inte förvånande, eftersom USA är en av de fem nationaliteter som mest använde gyllene visum från 2012 till september 2023, enligt uppgifter från den nu utdöda Foreigners and Borders Service (SEF). Men trots att efterfrågan från USA på lyxbostäder har svalnat sedan slutet av golden visas, är det viktigt att betona att nordamerikanerna fortsätter att vara på andra plats på topp10, särskilt eftersom de fortsätter att titta på Portugal som "Kalifornien i Europa", där det finns en god livskvalitet, stränder och ett bra klimat, samt bra hälso- och utbildningstjänster.


Förutom USA beviljades gyllene visum framför allt till investerare bosatta i Kina, Brasilien, Turkiet och Sydafrika. Forskning från Brasilien visar en betydande efterfrågan på lyxbostäder i Portugal under de senaste åren, med 6,2 % av den totala efterfrågan under första kvartalet 2024. Den brasilianska efterfrågan låg kvar på samma nivåer jämfört med början av 2023 men var 1,5 procentenheter lägre jämfört med föregående kvartal då de gyllene visumen upphörde. Efterfrågan på lyxbostäder från Kina, Turkiet och Sydafrika har varit marginell (under 1%) jämfört med totalen.