Enligt den nya IRS-tabellen som presenterades i ministerrådet kommer hushåll i den andra och tredje nivån, som tjänar mellan 7 702 euro och 16 472 euro årligen, att gynnas mest, vilket står för en minskning med 3,5 procentenheter (andra konsolen) fyra procentenheter (tredje konsolen) av din IRS-ränta, från 26,5% år 2023 till nuvarande 22,5%.