Projektet, som representerar en investering på cirka 12 miljoner euro, omfattar ombyggnad av idrottsanläggningen och de omgivande områdena samt anläggande av en trädgård på byggnadens tak.

"Den nya Lidl-butiken öppnar sina dörrar idag bredvid Restelo Stadium i Lissabon, ett unikt och innovativt projekt i ett referensområde i huvudstaden, som föddes ur ett partnerskap mellan detaljhandelskedjan och 'Os Belenenses', en historisk fotbollsklubb i staden", kan man läsa i ett uttalande.

Dagligvarukoncernen förklarar att "detta är den 16:e Lidl-butiken i centrala Lissabon och den kommer att vara öppen dagligen mellan kl. 08.00 och 21.30".

"Med en investering på cirka 12 miljoner euro och Lidls tydliga engagemang för samhället omfattade projektet, förutom att bygga butiken, ombyggnaden av sportanläggningen, med öppnandet av en ny butik för Clube de Football 'Os Belenenses', samt urbaniseringsarbeten i hela det omgivande området, vilket innebar skapandet av nya infrastrukturnät, nya gator och tillfarter, vilket möjliggör bättre cirkulation och trafiksäkerhet och mer offentlig belysning, bland andra strukturella ingrepp".