Enligt uppgifter från Bank of Portugal skickade portugiser som arbetar utomlands 330,06 miljoner euro i februari, vilket motsvarar en ökning med 0,52% jämfört med de 328,34 miljoner euro som skickades i februari förra året.

Omvänt skickade utlänningar som arbetar i Portugal 47,16 miljoner euro till sina länder, vilket motsvarar en ökning med 6,53% jämfört med de 44,27 miljoner euro som skickades under samma månad 2023.

I ackumulerade termer, dvs. om man kombinerar januari och februari, har portugisiska emigranter redan skickat 682,3 miljoner euro, 0,6 % mer än de 677 miljoner som skickades under de två första månaderna 2023.

När det gäller överföringar från portugiser som arbetar i portugisisktalande afrikanska länder(PALOP), finns det en ökning med 5,14%, vilket motsvarar skillnaden mellan de 24,88 miljoner som skickades i februari förra året och de 26,16 miljoner euro som överförts av portugisiska arbetstagare i dessa länder.

Som vanligt står Angola för majoriteten av dessa värden och registrerar en ökning med 7,28%, från 23,89 miljoner i februari förra året till 25,63 miljoner i februari 2024.