Enligt uttalandet från ministerrådet, som godkände den nya koden, "införs flera innovationer jämfört med den tidigare koden, i linje med rekommendationer från internationella organisationer".

"Dess tillämpningsområde utvidgas, en rapporteringskanal och en riskförebyggande plan skapas, och ändringar som kan godkännas av republikens församling utformas i samband med dialogen om åtgärder för att bekämpa korruption".

I slutet av mötet förklarade en regeringskälla att det i förhållande till den tidigare exekutivens uppförandekod finns tre förändringar, den första när det gäller dess omfattning, vilket klargör att den gäller "den första topplinjen i den offentliga förvaltningen" och inte medlemmar av den verkställande ledningen.

En anonym rapporteringskanal kommer också att skapas inom regeringsportalen.

För det tredje kommer regeringen att vara skyldig att ha en riskprognosplan som övervakas av den nationella antikorruptionsmekanismen.

Uppförandekoden kommer också att ha en regel som återspeglar de åtgärder som kan godkännas för att bekämpa korruption - möten mellan regeringen och partierna inleddes idag - i frågor som lobbying, öppenhet och regler för att reglera kontakter mellan offentliga enheter.