Avgiften på extraordinära vinster från energi- och livsmedelsdistributionssektorerna genererade intäkter på cirka fem miljoner euro 2023, enligt statistik över skatteintäkter.

Det tillfälliga solidaritetsbidraget (CST) för energi- och livsmedelsdetaljhandelssektorerna, som betalades för första gången i september förra året, är inte individualiserat i statistiken över skatteintäkter utan ingår istället i "andra indirekta skatter", vilket INE angav som svar till Lusa.

Enligt INE-tabellerna registrerade posten "andra indirekta skatter" 5,05 miljoner euro 2023 - medan det föregående året, när räntan ännu inte fanns, inte hade nått 100 tusen euro. Det tillfälliga solidaritetsbidraget, som lagstiftades i slutet av 2022, beräknas efter inlämnandet av den årliga IRC-deklarationen och var avsett att tillämpas på övervinster som beräknats i skatteperioder för IRC-ändamål som börjar under åren 2022 och 2023.

Vid tillämpningen av denna skattesats (som är 33 %) anses övervinster utgöra en del av de skattepliktiga vinsterna för var och en av de skatteperioder som överstiger motsvarande 20 % ökning i förhållande till de genomsnittliga skattepliktiga vinsterna under de fyra skatteperioder som börjar under åren 2018 till 2021.

Jerónimo Martins, som rapporterades av Público i början av mars, betalade 700 000 euro i extraordinära vinster för räkenskapsåret 2022.