Den kommunala budgeten, som godkändes vid ett rådsmöte, kommer att finansiera de föreningar som redan säkerställt driften av det kommunala akutmottagningscentret (CAEM), som sedan den 28 mars har varit verksamt i de tidigare militära underhållsanläggningarna, i församlingen Beato, meddelade CML i ett uttalande.

Enligt kommunen kommer föreningen Vitae att få 720 000 euro för att täcka kostnaderna för att hantera utrymmet, föreningen Ares do Pinhal tilldelades 350 000 euro för att säkerställa integrerade och specialiserade svar inom hälsoområdet och föreningen Crescer na Maior kommer att ha 190 000 euro för mat.

Ordföranden för CML, som citeras i kommunens meddelande, betonade att problemet med hemlösa människor "är allvarligt" och "behöver starkare svar från alla".

Lissabons kommun planerar att investera 70 miljoner euro fram till 2030, genom den kommunala planen för hemlösa, med konkreta åtgärder på fem fronter: förebyggande, ingripande, boende, social integration samt kunskap och kommunikation, betonade borgmästaren.

"Men vi måste också vara medvetna om att detta är ett oändligt arbete, som inte enbart kan baseras på och vara beroende av de lokala myndigheternas vilja och stöd. Centralstaten måste ge konkreta svar och ta sitt ansvar", tillade Carlos Moedas.

Relaterade artiklar: