Dessa prognoser kommer vid en tidpunkt då enkel diesel i genomsnitt kostar 1 629 euro per liter, medan enkel 95-bensin kostar 1 810 euro per liter.

Detta enligt de genomsnittliga priser som publiceras av generaldirektoratet för energi och geologi(DGEG), som "bestäms utifrån de priser som meddelas av bensinstationer, viktade med de sålda kvantiteterna under den senaste kända perioden, med beaktande av de rabatter som erbjuds på bensinstationer, såsom flottkort och andra".

I början av denna vecka blev enkel diesel 1,6 cent billigare, medan priset på enkel 95-bensin förblev praktiskt taget oförändrat.