De senaste siffrorna visar att klyftan är den minsta sedan rapporteringen började 2017, men trots framstegen tjänar kvinnor fortfarande 91 pence medan män tjänar 1 pund.

Situationen är värre inom den offentliga sektorn, där det fortfarande finns ett lönegap på 14,4 procent. Män tjänar mer än kvinnor i nästan nio av tio organisationer inom den offentliga sektorn, jämfört med drygt tre fjärdedelar av de privata företagen.