Forskare från universitetssjukhuset i Essen i Tyskland genomförde en metaanalys av mer än 200 studier, som omfattade cirka 13 000 personer, för att ta reda på hälsofördelarna med beröring i samförstånd.

Resultaten, som publicerades i Nature, visade att den fysiska hälsan gynnades av beröring från andra människor, men också av tyngdtäcken och robotar. Även den mentala hälsan fick sig en uppryckning, mer av mänsklig beröring än av livlösa föremål.