Ett innovativt läkemedel mot Parkinsons sjukdom som är mer effektivt än de läkemedel som för närvarande finns tillgängliga utvecklas av forskare vid den vetenskapliga fakulteten vid Porto universitet(FCUP). Enligt FCUP, som avslöjade detta i ett uttalande den 11 april, vilket markerar World Parkinson's Disease Awareness Day, förväntas det nya läkemedlet ha "färre biverkningar än de som används för närvarande".

"Men med åren förlorar dessa läkemedel sin effektivitet, vilket gör det nödvändigt att administrera högre doser, vilket resulterar i biverkningar som i många fall till och med kan förvärra sjukdomens symtom", har FCUP betonat. Parkinsons sjukdom orsakas av att nervceller som genererar dopamin dör, en viktig signalsubstans som är involverad i många fysiologiska funktioner, inklusive minne, känslor och motorisk kontroll.

Att göra melanostatin till "en läkemedelskandidat med större biologisk stabilitet och förbättrad gastrointestinal absorption" är det mål som forskarna strävar efter. Melanostatin upptäcktes på 1970-talet och är ett naturligt förekommande ämne i kroppen och kliniska undersökningar har visat att det har effekt mot Parkinson.


I uttalandet betonas att "en av de tre aminosyror som utgör detta ämne [melanostatin] kan modifieras på en strukturell nivå utan att skada dopaminreceptorernas modulerande aktivitet", enligt forskaren Ivo Dias från Associated Laboratory for Green Chemistry(LAQV-REQUIMTE) vid FCUP. Detta innebär att de senaste rönen från FCUP "inte bara är mer effektiva utan också att de inte är toxiska för nervceller".