"Under 2023 ökade de fem största bankerna i Portugal (Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp, Novobanco och Santander) den finansiella marginalen - det vill säga skillnaden mellan räntan på krediter och ersättningen på insättningar - med 68% jämfört med föregående år", konstaterar konsumentskyddsorganisationen.

"Bankavgifterna, vars ostoppbara ökning under det senaste decenniet bankerna motiverade med de minskade vinsterna till följd av låga räntor, minskade dock med bara 2,3% i genomsnitt".

"Denna återstående nedgång berodde dock inte på förändringar i prislistorna - vilket skulle förväntas efter normaliseringen av räntorna - utan snarare på ikraftträdandet av en uppsättning begränsningar för uttag av provisioner, framför allt förbudet mot att ta ut provision för behandling av kreditbetalningar, vilket DECO PROteste starkt krävde".

Allt som allt, under 2023, "debiterade denna grupp av banker 2 379 miljoner euro i provisioner, det vill säga mer än 6,5 miljoner euro per dag".

Sedan 2015 har konsumentskyddsorganisationen "fördömt den systematiska ökningen av provisioner som tas ut av banker som, i fall som provisionen för att upprätthålla löpande konton, inte ens motsvarar en tjänst som tillhandahålls".

"Under årens lopp har bankernas argument för att motivera dessa höjningar varit den minskade finansiella marginalen till följd av låga räntesatser. Men inte ens vändningen av denna trend har haft någon inverkan på de avgifter som tas ut av bankkunderna", avslutar han.